Някои файлови формати и най-важният - ePub


Някои файлови формати и най-важният - ePub

Текстови файлови формати, подържани от масовите софтуери за текстообработка. - txt, .doc, .docx, .dot, .rtf, .xml, .wps и др. Те могат да послужат за записването на електронна книга, но не носят качествата на PDF и EPUB.
Последните два формата съвместяват DRM защита и компресирането на информацията във файла, като могат да съхраняват мултимедия и друга допълнителна информация относно изданието.

PDF файлове

Portable Document Format (PDF) на Adobe е формат за електронни документи, поддържащ се от повечето компютърни платформи и портативни устройства (смартфони, таблети, четци за електронни книги и др.).

EPUB файлове

EPUB е текстов формат файл, който позволява динамично адаптиране на текста в рамките на дисплея на четеца, като автоматично форматира страниците съобразно размера на шрифта, който е избран за четене (PDF файловете нямат тази опция). EPUB е отворен формат и много наподобява HTML стандарта, но е разработен специално и само в услуга на електронните издания.