Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Финансово счетоводство
Трифон Трифонов

21.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Международни финанси
Милчо Стоименов

85.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Финансиране на международната търговия
Милчо Стоименов; Весела Тодорова

39.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Микроикономикс
Кристалина Георгиева

13.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Банки и кредитно посредничество
Пенка Стефанова

18.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Контрол в социалното управление
Михаил Динев

13.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Икономическите алтернативи
Светла Тошкова

14.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Търговия на едро
Асен Чаушев

14.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Търговска кореспонденция и организация на офиса
Надежда Червенакова и др.

9.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Дистрибуционна политика Ч.1
Лиляна Василева и др.

16.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Регионално планиране и прогнозиране. Ч.2
Лиляна Василева и др.

14.00 лв.